B 250 R I + R100 er en batteridrevet og svært kompakt sitte-på-gulvvaskemaskin med feiefunksjon. Den leveres med valsebørste og feiebørsteaggregat med diameter på 100 cm. Maskinen er perfekt for rengjøring og vedlikehold av store områder, og kraftig batteri på (36 V / 630Ah) og store vanntanker på 250 l gjør det mulig med lange arbeidsintervaller. Gulvvaskemaskinens korte akselavstand og minimale bredde sikrer god manøvrerbarhet og stor arealdekning. Selv trange områder rengjøres effektivt med B 250 R I. Maskinen er svært enkel å bruke med EASY Operation-bryter og fargekoding. eco!efficiency-modus reduserer turbinstrøm og vannføring ved å trykke på en knapp, noe som sparer både energi og vann. Dette øker den effektive driftstiden med om lag 20 %. Rundfilter med 4 m² filtreringsareal i kombinasjon med automatisk filterrensing sikrer kontinuerlig støvfrit drift. (B 250 R I + D100 er et eksempel på en konfigurasjonsmulighet. Denne maskinen er tilgjengelig i flere forskjellige konfigurasjoner. Sidebørste må bestilles utenom).

Konfigurerbar maskin
 • Sugebom og spesialalternativer tilgjengelig (f.eks. Dose kjemidosering, blinkende varsellys, arbeidslys)
 • Maskinen kan tilpasses i henhold til rengjøringskrav.
 • Økonomisk fornuftig løsning.
Automatisk fylling
 • Automatisk fylling av rentvannstank.
 • Ved tilkobling av slange vil fylling stoppe automatisk når tanken er full
 • Bruker kan utføre andre oppgaver/ forberedelser mens tanken fylles.
Støvfri drift.
 • Imponerende filtreringsresultater med automatisk filterrens.
 • Et rundfilter med 4 m² filtreringsområde gir støvfri drift.
Enkel betjening (EASY- Operation)
 • Enkel å bruke.
 • Basisfunksjonene kontrolleres enkelt via EASY-knappen.
eco!efficiency-funksjon
 • Redusert vannforbruk.
 • Redusert strømforbruk
 • Forlenget driftstid.
FACT
 • Tre modus for justering av børste etter behov: POWER, WHISPER og FINE CLEAN.
Arbeidslys (Ekstrautstyr)
 • Forbedret utsyn for bruker, spesielt i mørkere omgivelser som parkeringskjellere og lagerbygninger.
 • Maskinen er mer synlig for andre.
Inkludert frontmontert feieaggregat
 • Feier, suger opp og vasker.
 • Flytende feieaggregat følger underlaget, og gir god oversikt.
 • Sammen med de to sidebørstene løfter den store valsebørsten avfallet inn i feiebeholderen.
Kalesje (Ekstrautstyr)
 • Beskytter brukeren.
 • Inkluderer blinkende varsellys for sikker drift.
Dose kjemidoseringssett (Ekstrautstyr)
 • Sparer rengjøringsmiddel.
 • Presis og jevn dosering (justerbar fra 0 til 3 %).
 • Rengjøringsmiddel kan byttes uten at rentvannstanken må tømmes.