KJEMI KÄRCHER.

CarpetPro rengjøringsmidler

Den nye serien CarpetPro er rengjøringsmidler egnet for våre møbel- og tepperensere. Serien består av alt fra flytende kjemi til pulver- og tablettform, avhengig av hva du måtte ønske.

Én rengjøringsmaskin og ett rengjøringsmiddel

Fagfolk vet hva som virkelig teller når det kommer til rengjøring, nemlig fremragende resultater i kombinasjon med beskyttelse av mennesker, maskinen og miljøet – samt operatørens sikkerhet, naturligvis.

To andre kritiske faktorer er tid og produktivitet. For å kombinere disse fordelene effektivt trenger du et perfekt balansert system av rengjøringsmaskin, rengjøringsmidler og tilbehør. Kärcher-systemet inkluderer profesjonell service fra den globale markedslederen.

Ti gode grunner til å bruke rengjøringsmidler fra Kärcher.

Hvis én god grunn kan være nok til å ta en beslutning, da må ti gode grunner simpelthen
bety at konklusjonen er åpenbar.

 • Supereffektive og økonomiske produktsammensetninger
  I Kärchers rengjøringsmidler bruker vi bare de beste råmaterialene. Dette gjør det mulig å bruke produktene i veldig små og kostnadsbesparende doser.
 • Patentbeskyttede, lett separerbare sammensetninger
  Mange Kärcher-produkter lages ved hjelp av formler som fører til rask separasjon av de vannholdige og oljeholdige fasene i oljeseparatoren, og dermed overholder krav i lover og forskrifter.
 • Materialkompatible sammensetninger med rustbeskyttende komponenter og andre spesialtilsetninger
  Kärchers rengjøringsmidler er spesialutformet for bruk i Kärchers rengjøringsmaskiner. Disse formlene hjelper deg med å fjerne selv svært gjenstridig smuss, samtidig som de er skånsomme mot maskinen. Mange rengjøringsmidler inneholder spesielle tilsetninger som renser og beskytter maskinen.
 • Høytrykksstabil og termisk stabil opp til 150 °C
  Kärchers høytrykksrengjøringsmidler er spesialutformet for bruk i høytrykksvaskere.
 •  Løpende forbedring fra Kärchers utviklingsavdeling
  Kärchers rengjøringsmidler utvikles løpende for å forbedre rengjøringsytelsen, forkorte kontakttidene og fremskaffe sammensetninger som er enda mer miljøvennlige.
 • Vi tar ansvar for miljø, mennesker og maskin
  Kärcher unngår konsekvent bruk av unødvendige løsemidler, tungmetaller og andre miljø- og helsefarlige stoffer. For optimal beskyttelse av operatøren, maskinen og miljøet.
 • Miljøvennlig takket være mindre emballasje
  Kärchers rengjøringsmidler er svært konsentrerte og trenger derfor mindre emballasje. Dette bevarer naturressurser og letter avhendingen av brukt emballasje.
 • Utviklet for å oppfylle de høyeste krav
  Mange av Kärchers rengjøringsmidler holder næringsmiddelkvalitet og kan brukes i alle aktuelle matproduksjonsområder.
 • Topp ytelse og med frisk duft
  Mange av Kärchers rengjøringsmidler inneholder duftstoffer som sitronolje for å motvirke ubehagelig lukt, og etterlater rene og velluktende overflater.
 •  Hele systemet fra samme kilde
  Kärcher-systemet er basert på ekspertise som kommer operatøren til gode, samme produsent for maskiner, rengjøringsmidler og tilbehør. Én kontaktpartner for assistanse og råd.

Forskning, utvikling og produksjon

Rengjøringsmidlene og pleiemidlene fra Kärcher er utviklet spesielt for Kärchers rengjøringsmaskiner, og er like allsidige og effektive som maskinene de brukes i. Dette er eneste måte å maksimere ytelsen til maskin- og rensemiddelsystemet på. Kärcher innså dette på et tidlig stadium, og har siden hatt det som fokus i sin forskning og utvikling. Det er grunnlaget for suksessen vår og bestemmende for hvordan vi tenker og handler.

Forskning og utvikling blir stadig viktigere etter hvert som utfordringene og kravene til maskinene og det generelle rengjøringssystemet fortsetter å vokse. Hvordan kan resultatene optimaliseres samtidig som vi beskytter miljøet enda bedre? Hvordan kan kostnadene reduseres uten at effektivitet eller kvalitet påvirkes negativt? Dette er spørsmål som Kärcher og våre allsidige teknologi- og kjemieksperter leter etter de beste svarene på, på tvers av markedssektorer og i nært samarbeid med leverandører og profesjonelle brukere.

Ekspertene våre analyserer alle typer smuss på alle overflater for å sikre at det kan løsnes, samles opp og avhendes på en effektiv måte. Alt vi utvikler, er systematisk – både i bokstavelig forstand og med hensyn til den helhetlige tilnærmingen vår. Og det er Kärcher som utfører hver eneste oppgave. Den høye ytelsen og effektiviteten til Kärchers rengjøringsmidler er resultatet av over 30 års forsking og utvikling i laboratoriene våre. Som den ledende globale produsenten av rengjøringsmaskiner er det lenge siden vi begynte å jobbe mot å bli systemleverandøren fremfor noen, og vår ekspertise og våre teknologier setter standarden i dag.

Som en komplett systemleverandør utvikler Kärcher sammensetninger for rengjøringsmidler til bruk i rengjøringsmaskinene våre, og produserer også disse rengjøringproduktene selv. For kundene betyr denne egenproduksjonen maksimal leveringskapasitet, produkter med ensartet høy kvalitet og redusert miljøpåvirkning fordi all unødvendig transport elimineres.

Vårt konsept av en systemleverandør omfatter ikke bare levering av rengjøringsmaskiner, men også utvikling og produksjon av rengjøringsmidler. Takket være vår interne produksjon og fyllesystemene våre har vi permanent kontroll over produksjonen av Kärcher rengjøringsmidler, og vi kan derfor sikre at produktene holder den kvaliteten vi forventer. Ved å bruke moderne blande- og fyllesystemer kan vi sikre at produktene alltid oppnår ypperlige rengjøringsresultater. Dette garanterer også at produktene alltid er tilgjengelige og klare til levering.

I det veldig fleksible systemet kan alt fra halvlitersflasker til tankbiler på 20 000 liter fylles raskt og med maksimal effektivitet fra de 25 000 liters blandekarene våre. De korte responstidene i produksjonen gjør at produktene alltid utvikles med den mest avanserte teknologien. Kärchers bruk av hypermoderne systemer under produksjonen, og det at vi lagrer produktene på produksjonsstedet, hjelper oss også med å beskytte miljøet bedre. All unødvendig transport elimineres, og varene leveres til hele verden direkte fra produksjonsstedet.