Impregnering med EverCrete utføres på nye og gamle betonggulv og vegger med store fordeler:

 • Fuktinntregning stoppes
 • Olje/bensin/dieselsøl strekker ikke ned og kan enkelt fjernes
 • Betongdekket blir enklere å rengjøre
 • Impregneringen fungerer også som støvbinder
 • Tetter sprekker og mikroporer med opp til 2 mm
 • Unngår forvitring av betonggulvet/veggen
 • Hemmer alge- og mosevekst

Foruten disse klare fordelene forsterkes i tillegg overflaten med opptil 30%! Etter behandlingen kan man uten problemer male gulvet med murmaling, epoxy eller sealing – faktisk økes vedheft ved bruk av impregnering.

Beskrivelse

EverCrete er en vannbasert, ikke giftig Natriumsilikatimpregnering med dyp inntregning i sementbaserte materialer. EverCrete tetter mot vanninntregning, beskytter mot nedbrytende stoffer, herder og styrker betongen.

Katalysatoren, som er tilsatt EverCrete, reagerer med alkali i betogen og danner en vannbarriere. EverCrete, påført ihht beskrivelsen, endrer ikke kulør, struktur eller andre eksisterende karakteristika på overflaten den er påført.

EverCrete bygger ingen overflatefilm. Den oppsuges totalt av betongen den er påført. EverCrete motstår vanntrykk, reduserer suging, siving, algevekst, sopp, korrosjon, spordannelse og armeringsskader. EverCrete påvirker herdeprosessen i ny betong, gir en jevn herding, som som sterkt reduserer svinnsprekker, samtidig som den impregnerer betongen og øker styrken i betongovrflaten.

EverCrete øker vedheft og levetid på evt. malingssjikt/membran, puss og fugemasse. EverCrete kan brukes over bakken, underpakker og på markplan.

Bruksområder

EverCrete bruker til impregnering av:

 • Fundamenter og grunnmurer
 • Balkong/terassedekker og markbetong
 • Broer
 • Avløpsrør
 • Parkeringsdekker
 • Garasjer
 • Tanker
 • Svømmebasseng
 • Havbruk – oppdrettsanlegg
 • Tunneler
 • Elementer
 • Fasader og tak, etc.

Fordeler

 • Endrer ikke eksisterende farge
 • Reduserer siving og stopper vanntrykk
 • Forbehandling før maling og dobler levetiden på malingssystemet
 • Reduserer forvitring, støving og spordannelser
 • Beskytter mot inntregning av fett, olje og syrer
 • Herder betong og reduserer hårsprekker
 • Tetter og styrker alle sementbaserte overflater
 • Letter fjerning av is og snø
 • Bedrer heft for puss, overflatebehandling og gufemasser
Vi i Kvam Agentur As utfører spyling, rengjøring innen mange forskjellige områder.
Vi bruker leverandører som er ledende på metoder og utstyr innen disse fagfeltene.
Vi utfører oppdrag i forhold til spyling av tak \ fasader \ fjøs og mange andre områder.
Dette utfører vi med våre 2 store høytryksrigger.
I forhold til fjøs så har vi veldig gode erfaringer i forhold til sanering av diverse smitte.
Har gode referanser på dette.
Ta kontakt med Ove tlf 90624347  ellr mail   ove@kvamagentur.no
For en prat om oppdraget og avtale om evt befaring.
FJØS OG DRIFTSBYGNINGER:
– Impregnering  utføres på nye og gamle betonggulve \  vegger med store fordeler.
– Fuktinntrenging stoppes
– Olje \ bensin \ diesel trekker ikke ned og kan enkelt fjernes.
– Betongdekket blir enklere å renholde, fukt trekker ikke ned i betongen, så det tørker hurtigere.
– Impregneringen fungerer også som støvbinding.
– Tetter sprekker og mikroporer md opp til 2 mm.
Foruten disse klarer fordelene forsterkes i tillegg overflaten med opptil 30%! Etter behandlingen kan man uten problemer male gulvet \ vegene med mur maling, epoxy eller sealing – faktisk økes vedheft ved bruk av impregnering.
Spyling og rengjøring av fjøs \ driftsbygninger er nødvendig før impregnering. Dette tilbyr vi med vår Ultrahøytrykkshenger.
Ved impregnering av betong bruker vi EverCrete, som er et ikke giftig vannglassholdig impregneringsmiddel, som trenger ca 4 cm inn i porene i sementbaserte materialer. EverCreten hindrer vanninntrenging og beskytter dermed mot nedbrytende stoffer som ellers ville følge vannet. EverCrete herder, støvbinder g styrker betong. Katalysatoren, som er tilsatt EverCrete,, reagerer med alkali i betongen og danner en innvendig vannbarriere.
EverCrete endrer ikke kulør, struktur eller annen eksisterende karakteristikka på overflaten den er påført. EverCrete danner ingen overflatefilm. Den oppsuges fullstendig av betongen den er påført.

STØVBINDING PÅ BETONG

En ubehandlet betongoverflate vil hele sin levetid avgi finstoff og “støv” til sine omgivelser. En overflatebehandlet betongflate vil være permanent støvbundet samt at den vil være 20 til 25 % hardere. Dette gir en vesentlig tettere og mer slitesterk overflate som blir betydelig enklere å vedlikeholde.

Egenskaper med SealTech støvbinding:

• Impregneringen trenger ned i betongen og tilfører flere egenskaper

• Gir en slitesterk overflate

• Betongen vil ikke avgi finstoff og støv

• Enklere vedlikehold av betongen

• Beskytter betongen mot nedbrytning

Støvbinding

SealTech har overflatebehandlet en rekke nybygde Esso on The Run stasjoner siden 2003. Her har vi behandlet utvendig betong rundt pumper, vaskehaller og tekniske rom.

I mange bygg står betongveggene fritt eksponert. Dersom disse ikke behandles kan betongen slippe grått finstoff som setter seg på klær. Dersom betongen behandles vil ikke dette skje.

Et annet viktig bruksområde er innen landbruket hvor griser, kuer, hester og fjærkre ofte står direkte på ubehandlet betonggulv. Dette kan være direkte skadelig da dyrene daglig puster inn finstoff. I tillegg virker avføringen fra dyr sterkt nedbrytende på betongoverflaten, noe impregnering vil kunne eliminere.

SEALING AV BELEGNINGSSTEIN.
Med SealTech sealing vil belegningssteinen beholde sitt utseende år etter år. Sealingen stopper forvitring i steinen og gir en mer vedlikeholdsvennlig uteplass.
IMPREGNERING AV NATURSTEIN.
Vår StoneSeal impregnering gir et selvrensende dekke for alle typer naturstein.

Kontakt oss for tilbud