I løpet av de siste årene har det blitt avslørt omfattende skader på hus og bygdninger hvor feilaktig bruk av maling er en del av årsaken. Når det gjelder mineralske flater som for ekstempel mur-, puss- og betong, er det i dag stor enighet om at plastmalingen (akryl/latex) må fjernes, eller at flatene må pusses om eller fornyes på annen kostbar måte.

Utvendig maling av trehus har vært basert på å male et nytt strøk maling over et hammelt og nedbrutt. På den måten har det blitt bygget opp et stadig tykkere malingslag på et dårligere og dårligere underlag. Våre produkter og teknikker for å få fjernet gammel maling har derfor blitt godt mottatt. Vi har en rekke forskjellige kjemikalier, da det er viktig å finne rett produkt til rett materiale.

Ved kontinuerlig produktutvikling har STS greit å etterkomme de stadig økende krav til effektivitet og miljøhensyn. Dette har åpnet for nye anvendelsesområder, ikke minst innvendig fjerning av maling.

Kontakt oss for tilbud